Revízie a funkčné skúšky


Revízie rodinných domov, bytových domov, bytov, priemyselných objektov a iné.
Revízie elektrických zariadení – domácich spotrebičov, pracovného náradia, záhradného náradia.
Revízie bleskozvodov