Nezáväzná cenová ponuka


Moderné alarmy pomáhajú chrániť nie len náš majetok, ale aj životy našich drahých.

Návrh systému

Ak uvažujete okúpe elektronického zabezpečovacieho systému, zverte jeho inštaláciu odbornej firme. Nesprávne a neprofesionálne vykonaná inštalácia môže mať za následok nielen podstatné skrátenie záručných lehôt, ale môže byť aj zdrojom zbytočných problémov.

Váš systém navrhneme na základe odborného posúdenia objektu a požadovaného stupňa ochrany. Bežná je obhliadka miesta inštalácie našim špecialistom a vypracovanie ponukovej špecifikácie systému.

Vypracovanie ponuky

Pre vypracovanie nezáväznej a bezplatnej ponuky prosíme poslať:
- pôdorysy objektu a jeho umiestnenie (v elektronickej forme)
- doplňujúce informácie:
- charakter objektu (rodinný dom, firma, administratíva, sklad, výrobná hala,
alebo dielňa...)
- objekt je dokončený alebo vo výstavbe, prípadne v rekonštrukcii
(pred omietkami)
- či je/bude v objekte klimatizácia alebo vzduchotechnika
- prítomnosť zvierat v objekte

Návrh, dodanie a realizácia elektronických zabezpečovacích systémov pre certifikáciu podľa požiadaviek NBÚ postavených v súlade s príslušnými
STN EN.

Každý objekt je jedinečný, preto si vyžaduje návrh systému na mieru. Neváhajte nás preto kontaktovať pre vypracovanie ponuky pre VÁS.