Októbrové školenie AVS


O školení:

- je určené obchodným partnerom ARETA PRO spol. s r.o

- školitelia priamo z AVS Electronics (Padova), Taliansko

- koná sa 10.10.2018 od 9:00, Pri Dynamitke 10, 831 03  Bratislava 3

- je BEZPLATNÉ

- zabezpečené občerstvenie

- dostanete programovací softvér pre programovanie bezpečnostných systémov AVS

- certifikát o zaškolení

 

Program :

- Bezpečnostné systémy rady Capture a Raptor

- Bezpečnostný generátor hmly Foggy

- Programovanie systémov

- Diskusia

 

O systémoch :

- Katalóg Produktová rada Capture  

- Katalóg Produktová rada Raptor 

- Bezpečnostný generátor hmly Foggy 

 

Registrovať sa môžete prostredníctvom e-mailu areta@areta.sk alebo
telefonicky +421 2 44450 266, +421 2 44450 267.

 

Tešíme sa na Vašu účasť. ARETA PRO.