Fakturačné údaje


ARETA PRO, spol. s r.o.

Pri Dynamitke 10,
831 03 Bratislava

IČO: 35819791
DIČ: 2020237076
IČ DPH: SK2020237076

Spoločnosť je zapísaná v
obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro,
Vložka číslo: 24868/B

Bankové spojenie:

Peňažný ústav: Tatrabanka, a.s.
Číslo účtu / kód: 2627709055 / 1100
IBAN:SK3311000000002627709055
SWIFT: TATRSKBX