Inteligentné elektroinštalácie


Ak uvažujete o inteligentnej elektroinštalácii, zverte jej inštaláciu odbornej firme. Nesprávne a  neprofesionálne vykonaná inštalácia môže mať za následok nielen podstatné skrátenie záručných lehôt, ale môže byť aj zdrojom zbytočných problémov.

Váš systém navrhneme na základe odborného posúdenia objektu a požadovaného stupňa ochrany. Bežná je obhliadka miesta inštalácie našim špecialistom a vypracovanie ponukovej špecifikácie systému.

Pre vypracovanie nezáväznej a bezplatnej ponuky prosíme poslať:

E-mail: areta@areta.sk, obchod@areta.sk