Quadra


Quadra je vonkajšia jednotka s kamerou a je možné vyzváňať až 4 nezávislé adresy, taktiež je možné otvárať zámok pomocou relé.

Katalóg Quadra PDF